Tomohiko Tsujimoto.#kyukakuushio #photo #辻本知彦 #森山未來